top of page

לפני שליחת הודעת דואר למשרד עורכי דין נדב את נדב, עליכם להבין תחילה את ההשלכות של שליחת הודעה זו, ולהסכים לתנאים הבאים:

  • אם תבחר/י ליצור קשר עם משרד עורכי דין נדב את נדב (בדוא"ל או באמצעי תקשורת אחרים), אין למסור מידע הנחשב בעיניך לחסוי, אלא אם כן עו"ד ממשרד עורכי דין נדב את נדב אישר לך כי המשרד אינו מייצג אנשים או גורמים אחרים המעורבים בנושא וכי המשרד מוכן לשקול קבלת הייצוג.

  • למען הבהר ספק, האפשרות ליצור קשר עם המשרד דרך האתר אינה מהווה שידול למתן שירותים משפטיים ואינה מהווה הצהרה או התחייבות בקשר לאספקת שירותים משפטיים כלשהם.

  • פניה בדוא"ל ו/או באמצעות אתר האינטרנט  למשרד עורכי דין נדב את נדב אינה יוצרת יחסי עו"ד-לקוח. 

הודעתך נשלחה

רח' חומה ומגדל 18 חולון 5832902 
טלפון : 072-2117072 פקס: 03-6519525
 
צור איתנו קשר גם WhatsApp
 
bottom of page