top of page
realestatelaw

אנו מאמינים, כי כל אחד מאיתנו מחויב לקהילה בה אנו פועלים ולחברה כולה.

 

הערכים אותם אנו מוקירים, מחייבים אותנו לשאוף לשיפור מתמיד של הסביבה בה אנו חיים, ולקחת חלק בבניית קהילה טובה ואיכותית.

 

לצוות המשרד מסורת ארוכת שנים של לקיחת חלק בפעילויות ציבוריות פרו-בונו, המכוונות הן ליחידים והן לארגוני סיוע חברתי.

במסגרת זו אנו מלווים דרך קבע עמותות וארגונים שונים, העוסקים בתחום הרווחה, והקהילה.

bottom of page