אנו מאמינים, כי כל אחד מאיתנו מחויב לקהילה בה אנו פועלים ולחברה כולה.

 

הערכים אותם אנו מוקירים, מחייבים אותנו לשאוף לשיפור מתמיד של הסביבה בה אנו חיים, ולקחת חלק בבניית קהילה טובה ואיכותית.

 

לצוות המשרד מסורת ארוכת שנים של לקיחת חלק בפעילויות ציבוריות פרו-בונו, המכוונות הן ליחידים והן לארגוני סיוע חברתי.

במסגרת זו אנו מלווים דרך קבע עמותות וארגונים שונים, העוסקים בתחום הרווחה, והקהילה.

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין נדב את נדב ©    

המידע הכלול באתר אינטרנט זה מסופק למטרות יידוע בלבד ואין לראותו כייעוץ משפטי לכל עניין ונושא ואין להסתמך עליו

 שימוש באתר זה אינו יוצר יחסי עורך דין – לקוח בין משרד עורכי הדין נדב את נדב והמשתמש.